22 November 2011

Nafsu

"Menurut Ibnul Qayim, di dalam nafsu ada kesombongan Iblis, kedengkian Qabil, keangkuhan Ad, kelalaian Tsamud, kelancangan Namrud, kekejian Firaun, kederhakaan Qarun, keserakahan Haman, kecenderungan Balam, muslihat orang yang ingkar di hari Sabat, kesewang-wenangan Walid dan kebodohan Abu Jahal.  
Selain itu, di dalam nafsu juga terdapat perilaku binatang, seperti keserakahan burung gagak, ketamakan anjing, kebodohan burung merak, kederhakaan biawak, kedengkian unta, keganasan singa, kefasikan tikus, kekejian ular, kesia-siaan kera, penghimpunan lebah, makar serigala, kepandiran kupu-kupu, dan tidurnya anjing hutan."

No comments:

Post a Comment